background-img

OFERTA

/ OFERTA LICEUM

Czym różni się nasza szkoła? To pytanie stoi u podstaw naszej filozofii edukacyjnej. W Liceum w Domu Rozwoju nie ma tradycyjnych lekcji, zamiast tego oferujemy coś znacznie bardziej wyjątkowego – zindywidualizowaną edukację, dostosowaną do unikalnych potrzeb każdego ucznia. 

Nasza oferta obejmuje nie tylko wsparcie w zakresie realizacji podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, ale także rozwijające zajęcia artystyczne, filozoficzne oraz przyrodnicze. W naszym Liceum edukacja to nie tylko zdobywanie wiedzy, to pełne rozwijanie potencjału ucznia na różnych płaszczyznach.

U nas nie ma gotowych recept na sukces, bo wierzymy, że każdy uczący się potrzebuje swojej, unikatowej drogi. Dlatego oferujemy elastyczność, dzięki której uczniowie kształtują swoją ścieżkę edukacyjną, dostosowaną do ich pasji, celów i sposobu przyswajania wiedzy.

Nasze projektowe metody pracy możesz poznać zaglądając na profil Liceum w Domu Rozwoju na FB.

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024 / 2025!
MOŻNA DO NAS DOŁĄCZYĆ PRZEZ CAŁY ROK!

/ PROFILE KSZTAŁCENIA

Profil artystyczny

Rozkwitnij artystycznie w Liceum w Domu Rozwoju, wybierając profil, który otworzy przed Tobą szerokie pole do rozwijania talentów w dziedzinie sztuk plastycznych. Profil artystyczny to:

 • Twórcza realizacja projektów plastycznych.
 • Poznawanie terminologii i pojęć z zakresu sztuk plastycznych.
 • Poznanie historii sztuki i charakterystyki różnych epok, stylów i kierunków.
 • Świadome ocenianie wartości artystycznych i estetycznych dzieł sztuk plastycznych.
 • Udział w wystawach i wydarzeniach artystycznych.
 • Udział w konkursach i przeglądach.
 • Inicjowanie i prowadzenie własnej działalności artystycznej oraz planowanie działań marketingowych.

Profil teatralno – taneczny

Witamy Cię na scenie, w fascynującym świecie teatru i tańca, który znajduje się po drugiej stronie reflektorów! To tutaj, za kulisami zawodów aktora czy tancerza, czekają na Ciebie prawdziwa magia i niezwykłe emocje. Profil obejmuje:

 • Rozwój umiejętności aktorskich i tanecznych.
 • Zajęcia warsztatowe w tym m.in. elementarne zadania aktorskie, praca z tekstem, śpiew, emisja głosu, praca z kamerą, dykcja, gimnastyka, improwizacja ruchowa,  taniec współczesny, tańce narodowe, taniec jazzowy.
 • Poznanie terminologii i pojęć z zakresu sztuk teatralnych i tanecznych.
 • Poznanie historii teatru i tańca, charakterystyki różnych epok, stylów i kierunków.
 • Świadome ocenianie wartości artystycznych i estetycznych przedstawień oraz choreografii.
 • Udział w projektach teatralnych i choreograficznych.
 • Udział w wystawach, spektaklach i wydarzeniach artystycznych.
 • Udział w konkursach i przeglądach teatralnych oraz tanecznych.
 • Sesje fotograficzne.
 • Przygotowanie do egzaminów do szkół teatralnych oraz tanecznych.

Profil filozoficzno – literacki

Odkrywaj głęboką esencję ludzkiego myślenia i literackiego wyrażania na naszym profilu filozoficzno-literackim. Zajęcia dodatkowe w ramach profilu to:

 • Metodologia nauk i rozwijanie krytycznego myślenia.
 • Spotkania z filozofami z różnych ośrodków naukowych w Polsce.
 • Udział obserwacyjny w konferencjach filozoficznych, śledzenie najnowszych trendów.
 • Współtworzenie mikroprojektów badawczych, rozwijanie inicjatyw badawczych.
 • Warsztaty pisarstwa filozoficznego, rozwijanie umiejętności literackich.
 • Udział w debatach na kluczowe tematy współczesności, doskonalenie sztuki argumentacji.

Profil przyrodniczo – astronomiczny:

Dołącz do fascynującego świata gwiazd i tajemnic przyrody! Profil realizowany jest we współpracy z Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym i ponad podstawę programową obejmuje:

 • Zajęcia realizowane z wykorzystaniem infrastruktury Obserwatorium Astronomicznego.
 • Udział w piknikach astronomicznych.
 • Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych.
 • Wycieczki do obiektów naukowych w Polsce.
 • Projektowe metody realizacji egzaminów klasyfikacyjnych.

Profil geograficzno – podróżniczy:

Dołącz do profilu geograficzno-podróżniczego, gdzie podróże stają się sposobem życia! Odkryj fascynujący świat map i naucz się czytać teren niczym prawdziwy podróżnik. Przeżyjemy razem niezwykłe przygody, tworząc przewodniki, planując wyprawy i eksplorując różne zakątki. Czyż to nie fascynujące, spędzić 4 lata w podróżniczej drodze do matury? Program:

 • Nauka czytania map i orientacji w terenie.
 • Tworzenie przewodników turystycznych.
 • Planowanie wypraw i podróży badawczych.
 • Eksploracja różnych regionów świata, zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem projektów badawczych.
 • Integracja wiedzy geograficznej z innymi dziedzinami nauki.
 • Przygotowanie do matury poprzez realizację projektów związanych z geografią i podróżami. 

/ CO WYRÓŻNIA OFERTĘ LICEUM W DOMU ROZWOJU?

 • Twórcza przestrzeń do rozwoju – stworzyliśmy inspirujące środowisko, które umożliwia nie tylko realizację zajęć profilowych, ale także rozwijanie indywidualnych pasji i talentów uczniów. Kreatywność jest u nas na pierwszym miejscu!
 • Bogaty program ścieżek profilowych – nasze liceum oferuje rozbudowany program zajęć ścieżek profilowych, dostosowany do różnorodnych zainteresowań i pasji uczniów.
 • Całoroczne zajęcia stacjonarne – nasza oferta obejmuje stacjonarne lekcje z kluczowych przedmiotów, takich jak język polski, matematyka i język angielski.
 • Dostęp do platformy edukacyjno-egzaminacyjnej – platforma zawiera materiały do nauki wszystkich przedmiotów z zakresu podstawy programowe; quizy testowe z przedmiotów, przygotowujące do egzaminów oraz terminarz egzaminów z systemem rejestracji na egzamin.
 • Wsparcie konsultacyjne – oferujemy wsparcie w postaci konsultacji przedmiotowych. Nasi doświadczeni nauczyciele służą pomocą w rozwiązywaniu trudności.
 • Gry rynkowe – wprowadzamy gry rynkowe związane z tematyką profilową, które dodatkowo rozwijają umiejętności praktyczne i zdobywające wiedzę w realnym kontekście.
 • Oryginalne metodyki zdawania egzaminów klasyfikacyjnych – przygotowujemy uczniów do egzaminów w innowacyjny sposób, np. poprzez umożliwienie przygotowania projektu przedmiotowego, jego prezentacji i obrony.
 • Przygotowanie do rekrutacji do szkół wyższych – pomagamy w przygotowywaniu uczniów do rekrutacji na studia wyższe zgodnie z ich wybranym profilem edukacyjnym.
 • Możliwość zdobycia zawodu – oferujemy możliwość zdobycia umiejętności zawodowych i pomoc w odbyciu praktyk.
 • Warsztaty psychologiczno-rozwojowe – przeprowadzamy warsztaty psychologiczno-rozwojowe, które wspierają uczniów w rozwijaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych.

Dołącz do Liceum w Domu Rozwoju, gdzie każdy dzień to nowa możliwość odkrywania, rozwijania i inspiracji!

/ DOSTĘPNE TRYBY NAUKI

Oferujemy różnorodne tryby nauki, które możesz dowolnie łączyć, aby stworzyć idealny zestaw edukacyjny dla siebie. W naszym liceum masz pełną elastyczność w kształtowaniu swojej edukacji.

Edukacja domowa – to oferta skierowana do uczniów, którzy chcą zdawać jedynie egzaminy w ramach naszego liceum. W tym trybie uczeń otrzymuje: dostęp do platformy edukacyjno-egzaminacyjnej (w tym dostęp do materiałów przedmiotowych, quizów testowych przygotowujących do egzaminów oraz terminarza egzaminów z systemem rejestracji na egzamin); wsparcie konsultacyjne online w przypadku problemów edukacyjnych; konsultacje online z doradcą zawodowym; warsztaty psychologiczno-rozwojowe online; spotkania integracyjno-konsultacyjne głównie w oddziałach lokalnych.

Koszt: Ten tryb jest całkowicie bezpłatny i zapewnia pełną elastyczność w organizacji własnej nauki, daje możliwość kontaktu z egzaminatorami.

Projekt edukacyjny Liceum w Domu Rozwoju, w którym realizowane są:

 • Podstawa programowa – w związku z realizacją postawy programowej w ramach edukacji domowej pracujemy w modelu hybrydowym obejmującym: zajęcia stacjonarne i naukę przy wykorzystaniu platformy edukacyjnej.
 • Zajęcia profilowane – to dodatkowe zajęcia związane z wybranym profilem, na przykład sztuką, filozofią, literaturą, biologią, matematyką. Obecnie oferujemy profile: artystyczny, filozoficzno-literacki, matematyczno-przyrodniczy. 

Koszt: 1160 zł przez 12 miesięcy lub 1392 zł przez 10 miesięcy.

Opłata rekrutacyjna wynosi: 400 zł.
Nr konta do wpłaty: 15 1050 1764 1000 0090 8199 3579

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami! 
Zadzwoń pod nr +48 506 060 660 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.