background-img

DOM ROZWOJU

Dom Rozwoju powstał z tęsknoty do domu idealnego, wymarzonego. Kiedyś spotkaliśmy się i rozmawialiśmy o tym, czego komu w jego dorosłej domowości brakowało. I tak powstał dom idealny. Do którego zaczęliśmy zmierzać.

Ten dom to wypadkowa tak wielu wektorów, że gdyby je po kolei opisywać, okazałoby się, że niektóre z nich są wzajemnie wykluczające. Więc ów dom jest utopią. Marzeniem, jak idea, regulatywnym.

Sposób prowadzenia tego domu, odkąd się urodził, to nieustanne godzenie niemożliwego. Bo to i dom i miejsce pracy. To zarówno dom, jak i przestrzeń twórcza. To dom i szkoła. Szkoła w domu. Sfera wartości twórczych przecina się na wiele różnorodnych sposobów z koniecznościami przeżycia.

Garstka pierwszych domowników, która przyciąga gości, którzy stają się domownikami. Ten dom ma szeroki horyzont otwartości. Nie jest domkiem jednorodzinnym, dla jednej małej rodziny i jej nielicznych gości. Jest domem ponad rodzinnym. Tak po włosku.

Z pojęcia domu i tego co domowe rodzą się kolejne znaczenia. W ten sposób dom staje się źródłem sensotwórczym wszystkich działań Domu Rozwoju. Ognisko domowe zaś pewną stałą energetyczną – źródłem ciepła.

Dom to miejsce wyjścia. Z domu wyrastasz w świat.

Dorosłość to rozmaite formy przetrwalnikowe dziecka. Rzecz cała sprowadza się zatem do tego, żeby zaprojektować dorosłość, która pozwoli jak najbardziej być dzieckiem.

KAROL ZAMOJSKI

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

ZAJĘCIA ROZWOJOWE
SZKOŁA
LICEUM
EDUKACJA DOMOWA