background-img

OFERTA

Zapraszamy do Szkoły w Domu Rozwoju, gdzie nauka to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również rozwijanie kreatywności, empatii i umiejętności miękkich. Dzięki holistycznemu podejściu do edukacji, nasi uczniowie nie tylko poznają świat, ale również uczą się, jak na niego wpływać i go zmieniać. W naszej szkole wierzymy, że najlepszym sposobem na naukę jest połączenie zabawy i nauki, a stosowane metody nauczania uwzględniają indywidualne potrzeby każdego ucznia. Dołącz do naszej społeczności, gdzie przyjaźń, zrozumienie i rozwój są najważniejsze.

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023 / 2024!
MOŻNA DO NAS DOŁĄCZYĆ PRZEZ CAŁY ROK!

Oferta:

 • Zajęcia edukacyjne, które gwarantują realizację podstawy programowej zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
 • Nauka matematyki i nauk ścisłych – rozwój logicznego myślenia, umiejętności analitycznych i rozwiązywania problemów.
 • Nauka języka angielskiego – nauka języka obcego w młodym wieku pomaga w przyszłości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a także ułatwia porozumiewanie się z ludźmi z innych krajów.
 • Zajęcia artystyczne (malarskie, ceramiczne) – rysowanie, malowanie, rzeźba czy ceramika rozwijają zdolności manualne i kreatywność, a także pobudzają wyobraźnię.
 • Warsztaty rękodzielnicze – rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych korzystnie wpływa także na rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny dzieci.
 • Zajęcia taneczne i ruchowe – rozwijanie motoryki, sprawności i koordynacji ruchowej dzieci.
 • Zajęcia teatralne – nauka aktorstwa, improwizacji czy reżyserii rozwija umiejętności interpersonalne, pewność siebie i ekspresję artystyczną.
 • Zajęcia kulinarne – rozwijanie umiejętności manualnych, odkrywanie nowych smaków i doznań, a także edukowanie dzieci w zakresie zdrowego odżywiania
 • Zajęcia inżynieryjno – konstruktorskie – rozwijanie umiejętności myślenia przestrzennego, logicznego i analitycznego, które sprzyjają rozwojowi kreatywności, samodzielności i odpowiedzialności za własne działania.
 • Zajęcia komputerowe (kodowanie i programowanie) – rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, kreatywności oraz przygotowanie się do różnorodnych zawodów przyszłości.
 • Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne – dbałość o budowanie relacji z drugim człowiekiem (uczymy współpracy i we współpracy).
 • Wspólne projektowanie i uprawę ogrodu – prace w ogrodzie rozwijają umiejętności manualne, wyobraźnię i kreatywność, to czas nauki o roślinach i naturze oraz zabaw na świeżym powietrzu.
 • Opieka psychologiczno – pedagogiczna.
 • Zajęcia z integracji sensorycznej.
 • Konsultacje przedmiotowe dla rodziców.
 • Tydzień półkolonii artystycznych (bez ponoszenia opłat).

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Szanujemy i wspieramy indywidualny rozwój dziecka:

 • rozwijamy mocne strony dziecka
 • dostosowujemy nauczanie do możliwości dziecka
 • wspieramy indywidualne potrzeby dzieci
 • kreujemy motywację uczniów do pracy samodzielnej

Holistycznie podchodzimy do procesu nauczania:

 • nie rozdzielamy świata na przedmioty szkolne
 • skupiamy się na kompleksowym rozwoju osobowości, a nie na ocenach
 • pracujemy wg autorskich programów kształcenia
 • kształcimy umiejętność krytycznego myślenia o świecie

Pielęgnujemy wewnętrzny świata dziecka poprzez:

 • organiczny kontakt ze sztuką i z naturą
 • budowanie świadomości ekologicznej
 • obcowanie z literaturą i filmem
 • dbałość o harmonijny rozwój fizyczny

Tworzymy miejsce przyjazne dzieciom, w którym:

 • nie ma dzwonków, ocen i schematów
 • korzystamy z wielu źródeł w procesie kształcenia
 • nie ma zadań domowych
 • zapewniamy stały dostęp do przestrzeni twórczych

Tworzymy miejsce przyjazne rodzicom, w którym:

 • stale współpracujemy z rodzicami
 • wspieramy rodziców w procesach wychowawczych
 • zapewniamy stały dostęp do konsultacji z nauczycielami 
 • zapewniamy wsparcie specjalistyczne (psycholog, pedagog, pedagog specjalny, logopeda)

Tworzymy miejsce przyjazne społecznościom, w którym:

 • tworzymy niewielką, ale silną społeczność szkoły
 • dbamy o dobrą i życzliwą atmosferę
 • traktujemy się partnersko
 • wspieramy rodziny będące w edukacji domowej

Filarami naszego kształcenia jest rozwój kompetencji:

Komunikacyjnych:

 • empatii i zrozumienia 
 • wizualizacji i kreowania wizji
 • koordynowania zadań
 • adaptowania się do zmian

Cyfrowych:

 • analizy i syntezy informacji
 • krytycznego myślenia
 • rozwiązywania problemów
 • bezpieczeństwa

Twórczych:

 • wyobraźni i kreatywności
 • rozwiązywania problemów
 • samodzielnego uczenie się
 • szukania nowych rozwiązań

Społecznych:

 • pomocniczości
 • wrażliwości społecznej
 • otwartości
 • współdziałania

Czesne:

 • wariant I – 870 zł (płatne przez 12 miesięcy w roku)
 • wariant II – 1044 zł (płatne przez 10 miesięcy w roku, pomijając lipiec i sierpień)

10% na drugie dziecko uczestniczące w projekcie
20% na trzecie i kolejne dziecko uczestniczące w projekcie

Brak opłaty rekrutacyjnej.

Wyżywienie: płatne dodatkowo – 20 zł / dzień.

Skontaktuj się z nami! Umówimy się na spotkanie! 

Zadzwoń pod nr +48 507 950 000 lub skorzystaj z formularza zgłoszeniowego.