background-img

OFERTA

Oferta Szkoły w Domu Rozwoju obejmuje:

 • Realizację podstawy programowej zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia inżynieryjno – konstruktorskie
 • Zajęcia komputerowe (kodowanie i programowanie)
 • Naukę języka angielskiego
 • Zajęcia artystyczne (malarskie, taneczne, muzyczne)
 • Warsztaty rękodzielnicze
 • Warsztaty kulinarne
 • Wspólne projektowanie i uprawę ogrodu
 • Konsultacje przedmiotowe
 • Opiekę psychologiczno – pedagogiczną
 • Możliwość spędzenia pierwszego tygodnia wakacji na półkoloniach artystycznych.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Szanujemy i wspieramy indywidualny rozwoju dziecka:

 • rozwijamy mocne strony dziecka
 • pracujemy z uczniem/uczennicą, a nie z klasą
 • pozwalamy doświadczać, poszukiwać, tworzyć
 • dbamy o relacje z drugim człowiekiem

Holistycznie podchodzimy do procesu nauczania:

 • skupiamy się na kompleksowym rozwoju osobowości, a nie na ocenach
 • tworzymy autorskie programy kształcenia
 • nie rozdzielamy świata na przedmioty szkolne
 • kształcimy umiejętności krytycznego myślenia o świecie

Pielęgnujemy wewnętrzny świata dziecka poprzez:

 • organiczny kontakt ze sztuką i z naturą
 • budowanie świadomości ekologicznej
 • obcowanie z literaturą i filmem
 • dbałość o harmonijny rozwój fizyczny

Tworzymy miejsce przyjazne dzieciom, w którym:

 • nie ma dzwonków, ocen i schematów
 • nie korzystamy z podręczników w procesie kształcenia
 • nie ma zadań domowych
 • zapewniamy stały dostęp do przestrzeni twórczych

Tworzymy miejsce przyjazne rodzicom, w którym:

 • szkoła jest zawsze otwarta dla rodziców
 • stale współpracujemy z rodzicami
 • rodzice mają stały dostęp do konsultacji z nauczycielami
 • zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną (psycholog, pedagog, pedagog specjalny, logopeda)

Tworzymy miejsce przyjazne społecznościom, w którym:

 • tworzymy niewielką, ale silną społeczność szkoły
 • dbamy o dobrą i życzliwą atmosferę
 • traktujemy się partnersko
 • wspieramy rodziny będące w edukacji domowej

Filarami naszego kształcenia jest rozwój kompetencji:

Komunikacyjnych:

 • empatii i zrozumienia
 • komunikacji międzyludzkiej
 • komunikacji wirtualnej
 • językowych (rozszerzone zajęcia z języka angielskiego)

Cyfrowych:

 • korzystania z informacji
 • krytycznego myślenia
 • rozwiązywania problemów
 • bezpieczeństwa

Twórczych:

 • malarstwo
 • literatura
 • film
 • muzyka i taniec

Społecznych:

 • pomocniczość
 • wrażliwość społeczna
 • otwartość
 • współdziałanie

Czesne:

 • wariant I – 870 zł (płatne przez 12 miesięcy w roku)
 • wariant II – 1044 zł (płatne przez 10 miesięcy w roku, pomijając lipiec i sierpień)

10% na drugie dziecko uczestniczące w projekcie
20% na trzecie i kolejne dziecko uczestniczące w projekcie

Opłata rekrutacyjna: BRAK

Wyżywienie: płatne dodatkowo – 20 zł / dzień

Możesz dołączyć do nas w trakcie całego roku szkolnego.

Skontaktuj się z nami! Umówimy się na spotkanie! https://domrozwoju.edu.pl/szkola_olsztyn/formularz-zgloszeniowy/

Obecnie zapraszamy dzieci w wieku od lat 6 do 14 lat.