background-img

RODO

RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami moich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika, którego jestem opiekunem prawnym, przez wprowadzenie ich do serwisu internetowego www.domrozwoju.edu.pl („Serwis”) przez Dom Rozwoju oraz na udostępnienie tych danych podmiotom współpracującym z tą spółką, o których mowa poniżej. Zostałem/am poinformowany/a, że:
1) Administratorem moich danych osobowych i/lub danych Uczestnika, którego jestem opiekunem prawnym, jest Dom Rozwoju tj. Domy Rozwoju Edukacja Sp. z o.o. (UL. STEFANA BATOREGO, 23/ 7 81-365 GDYNIA).
2) Dane osobowe są przetwarzane przez Dom Rozwoju w celach:
a) zawarcia i prawidłowej realizacji umowy dotyczącej uczestnictwa w zajęciach rozwojowych;
b) marketingu bezpośredniego Domu Rozwoju oraz marketingu drogą elektroniczną;
c) elektronicznej komunikacji w zakresie uczestnictwa na zajęciach lub udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie.
3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
a) zgoda wyrażona przeze mnie w imieniu swoim i/lub Uczestnika;
b) niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w wybranych zajęciach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Dom Rozwoju tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) Dane osobowe mogą zostać udostępnione spółce Activenow Sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, NIP 701 088 91 31, KRS 0000 754 602 oraz podmiotom współpracującym z tą spółką (dotyczy danych Uczestników biorących udział w zakupionych zajęciach rozwojowych); dane Użytkowników powierzane są w zakresie umożliwiającym korzystanie z systemu informatycznego ActiveNow, tj. dostęp do indywidualnego konta Użytkownika, komunikację z Domem Rozwoju, zapisy online na zajęcia rozwojowe, pobieranie opłaty podczas zapisu na zajęcia, zgłaszanie nieobecności i odrabiania zajęć, przypomnienia o braku płatności;
5) Dane osobowe mogą zostać udostępnione spółce TPAY: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437. Dane Użytkowników powierzane są w zakresie umożliwiającym korzystanie z usługi płatności dostępnej po zalogowaniu na konto Użytkownika w systemie ActiveNow.
6) Dane osobowe mogą być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy dotyczącej zakupionych zajęć łączącej mnie z Domem Rozwoju.
7) Mam prawo do żądania od Domu Rozwoju jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.
8) Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych.
9) Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; 10) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej zajęć rozwojowych; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie tej umowy.
12) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku, jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 1,przez Administratora, narusza przepisy RODO.

Powyższe informacje przyjmuję do wiadomości.