background-img

Magda Pilska-Piotrowska

Magda Pilska-Piotrowska

Edukatorka przedmiotów przyrodniczych

Studiowała biologię na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz geografię na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Astronomię poznawała od dziecka towarzysząc rodzicom, astronomom i spędzając większość czasu w planetarium i obserwatorium. Zawodowo zajmuje się popularyzacją nauki, głównie astronomii. Pracuje w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym. Członkini Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.