background-img

PLAN DNIA

Każdy dzień w naszej szkole jest inny i wyjątkowy, choć są w nim pewne punkty stałe, tworzące rytm. Codziennie spotykamy się porannym, powitalnym spotkaniu. Rozmawiamy o planach na dany dzień, dzielimy się tym, co ważne. Jemy wspólne posiłki. Codziennie obcujemy ze sztuką i naturą.

7:00 Otwarcie szkoły // Poranki, kiedy nie ma jeszcze całej grupy, to świetny czas, żeby porozmawiać z rówieśnikiem, zjeść śniadanie, poczytać lub podrzemać.
9:00 Spotkanie poranne // Zbieramy się i witamy. Każdy może powiedzieć, z czym przychodzi i co chciałby robić danego dnia.
9:30 -14:00 Zajęcia edukacyjne (programowe i artystyczne) // Wybrane z przyjętego planu edukacyjnego.
14:00 – 14:15 Czas wolny i obiad.
14:15 – 15:00 Zajęcia rozwojowo/hobbistyczne // Realizowane według indywidualnego planu edukacyjno — rozwojowego stworzonego dla każdego ucznia.
15:00 – 16:00 Czas wolny na kreatywną nudę.